Wich Dough hook, Beater, Pastry Knife, Flexi Beater do I need for my machine?

 

Dough hooks:

AEG Ultramix KM4000,5520,5540,5560          JP12, JP12A, JP34set

AEG Ultramix KM6100 Professional                 JP1, JP1A, JP2

Bestron DHA 3470                                        JP14, JP14A

de Longhi DSM5                                           JP3, JP3A

Domo KitchenRobot DO 9070, 74, 75, 76KR   JP12set, JP12Aset, JP34set

Domo DO9079KR                                         JP8, JP8A

Elektrolux EKM 4100                                     JP12, JP12set, JP12A, JP12Aset, JP34set 

Elektrolux EKM 6100                                     JP1, JP1A

Espressions of Australia Planetary M.              JP12, JP12set, JP12A, JP12Aset, JP34set 

Eisenbach SC-263                                         JP12, JP12set, JP12A, JP12Aset, JP34set 

Eisenbach SC-207                                         JP9, JP9A

Herman de Blijker 2012                                 JP12, JP12set, JP12A, JP12Aset, JP34set 

Hobart N50                                                   JP10, JP10A, 

Hobart K45                                                   JP12, JP12set, JP12A, JP12Aset, JP34set 

Karma CS-B5 (BG) 300Watt                           JP4, JP4A

Kenwood chef Classic                                     JP3, JP3set, JP3A, JP3Aset

Kenwood Chef XL KVL4110, KVL40, 21S51      JP4, JP4set, JP4A, JP4Aset

Kenwood Cooking Chef                                  JP4, JP4set, JP4A, JP4Aset

Kenwood kMix                                               JP3, JP3set, JP3A, JP3Aset

Kenwood Chef Sense, KVC3100S, KVC5100     JP3, JP3set, JP3A, JP3Aset

Kenwood Major                                             JP4, JP4set, JP4A, JP4Aset   

Kenwood Patissier                                         JP12, JP12set, JP12A, JP12Aset, JP34set 

Kenwood Titanium Major                               JP4, JP4set, JP4A, JP4Aset

Kitchenaid Mini 5KSM3311X tilt head              JP9, JP9set, JP9A, JP9Aset 

Kitchenaid Artisan, Classic, Ultra Power           JP12, JP12set, JP12A, JP12Aset, JP34set 

Kitchenaid 5KSM125-195                               JP12, JP12set, JP12A, JP12Aset, JP34set 

Kitchenaid model G                                       JP10, JP10A

Kitchenaid 5KPM5, 5-quart bowl with lift         JP1, JP1A, JP2

Kitchenaid K5SS, 5-quart bowl with lift           JP1, JP1A, JP2

Kitchenaid Pro 500, 5quart bowl with lift         JP1, JP1A, JP2

Kitchenaid Plus 5 series, 5quart bowl w. lift     JP1, JP1A, JP2

Kitchenaid Pro, 6 Quart bowl with lift              JP1, JP1A, JP2

Kitchenaid Professional 7-8 Quart st. mixer     JP1, JP1A, JP2

Magnani MI-HA-MFKM-R                                JP12, JP12set, JP12A, JP12Aset, JP34set 

Moulinex Master-chef Gourmet                       JP5, 

Quigg 2010                                                  JP7, JP7A

Silvercrest SKM600C                                     JP12, JP12set, JP12A, JP12Aset, JP34set 

Smeg SMF01                                                JP12, JP12set, JP12A, JP12Aset, JP34set 

Solis Kitchen Queen Pro                                JP12, JP12set, JP12A, JP12Aset, JP34set 

Sunbeam MX7900, MX9200, MX9500             JP12, JP12set, JP12A, JP12Aset, JP34set 

Tefal Master-chef Gourmet                            JP5 

Tarrington House SM 2000                            JP12, JP12set, JP12A, JP12Aset, JP34set 

Wartmann WM-606 MXR                               JP6, JP6A  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C dough Hooks:

Kitchenaid Artisan, Classic, Ultra Power                     JP15, JP15A

Kitchenaid 5KSM125 - !95                                        JP15, JP15A

Espressions of Australia Planetary Mixmaster             JP15, JP15A        

Kenwood Patissier                                                   JP15, JP15A         

Eisenbach SC-263                                                   JP15, JP15A            

Hobart K45                                                             JP15, JP15A 

Herman de Blijker 2012                                                     JP15, JP15A

Magnani MI-HA-MFKM-R                                          JP15, JP15A         

Smeg SMF01                                                          JP15, JP15A         

Solis Kitchen Queen                                                JP15, JP15A        

Sunbeam MX7900, MX9200                                     JP15, JP15A         

Tarrington House SM 2000                                JP15, JP15A

Kitchenaid 5KPM5, 3K5, 4K5, 4KG25, 4KPD16,          JP13

4KSM50, 5K5, 5KPM50,5KSM5, 7K5, 9KSM5, K4SS,       JP13

5K5, KDM5, KG25H, KP50, KPM5, KSM5, KSMC50      JP13  

Silvercrest SKM600C                                               JP15, JP15A 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beaters, from aluminium and Polished Stainless Steel:

AEG KM6100 Professionel                                        JP25A

Eisenbach SC-263                                                   JP22, JP22A, JP22B

Eisenbach SC-207                                                   JP29A

Kitchenaid Heated Bowl 5KSM1CBET                         JP29A

Herman de Blijker 2012                                           JP22, JP22A, JP22B

Hobart K45                                                             JP22, JP22A, JP22B

Hobart N50                                                             JP20A

Hobart 10 quart, C10 C210 C100 CE100 (UK)            JP23A

CM08, CM10(AU)                                                     JP23A

Kitchenaid Heavy Duty 5 / 6 Quart Bowl/ Kom           JP25A

Kitchenaid Pro 500, 5 Quart bowl                              JP25A

Kitchenaid Plus 5 series, 5quart bowl                        JP25A

5KPM5, 3K5, 4K5, 4KG25, 4KPD16, 4KSM50, 5K5,     JP25A 

5KPM50,5KSM5, 7K5, 9KSM5, K4SS, K5, KDM5,              JP25A

KG25H, KP50, KSMC50, KPM5, KSM5                        JP25A

Kitchenaid Heavy Duty 7 / 8 Quart Bowl/ Kom           JP21A

Kitchenaid Artisan, Classic, Ultra Power                     JP22, JP22A, JP22B

Kitchenaid Mini 5KSM3311X                                     JP29A

Magnani MI-HA-MFKM-R                                          JP22, JP22A, JP22B

Smeg SMF01                                                          JP22, JP22A, JP22B

Silvercrest SKM600C                                                JP22, JP22A, JP22B

Solis Kitchen Queen Pro                                           JP22, JP22A, JP22B

Sunbeam MX7900, MX9200, MX9500                        JP22, JP22A, JP22B

Tarrington House SM 2000                                       JP22, JP22A, JP22B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flexi Beater from Polyethylene and silicone:

Kitchenaid Artisan, Classic, Ultra Power                     JP42

Kitchenaid 5KSM125-195                                         JP42

Espressions of Australia Planetary Mixmaster             JP42

Kenwood Patissier                                                   JP42

Eisenbach SC-263                                                   JP42

Herman de Blijker 2012                                           JP42

Hobart K45                                                             JP42

Magnani MI-HA-MFKM-R                                          JP42

Smeg SMF01                                                          JP42

Solis Kitchen Queen Pro                                           JP42

Sunbeam MX7900, MX9200, MX9500                        JP42

Tarrington House SM2000                                         JP42     

Kitchenaid Heavy Duty 5-quart 5KPM5                       JP45

5KPM5, 3K5, 4K5, 4KG25, 4KPD16, 4KSM50,             JP45

5K5, 5KPM50,5KSM5, 7K5, 9KSM5, K4SS, K5,                  JP45

KDM5, KG25H, KP50, KSMC50, KPM5, KSM5              JP45

Kitchenaid Pro 500, 5quart bowl                                JP45

Kitchenaid Plus 5 series, 5quart bowl                         JP45

Silvercrest SKM600C                                                JP42

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nudelkneter, Pastry Knife, from polished Stainless Steel:

Espressions of Australia Planetary Mixmaster             JP32A

Kenwood Patissier                                                   JP32A

Eisenbach SC-263                                                   JP32A

Herman de Blijker 2012                                           JP32A

Hobart K45                                                             JP32A

Magnani MI-HA-MFKM-R                                           JP32A

Smeg SMF01                                                           JP32A

Solis Kitchen Queen Pro                                            JP32A

Sunbeam MX7900, MX9200, MX9500                         JP32A

Tarrington House SM2000                                   JP32A 

Kitchenaid Artisan, Classic, Ultra Power                      JP32A

Kitchenaid 5KSM125-195                                          JP32A

Kitchenaid model G                                                  JP30A

Kitchenaid Professionel 7- or 8-Quart bowl                 JP31A

Kitchenaid heavy Duty 5- or 6-Quart bowl                  JP35A

5KPM5, 3K5, 4K5, 4KG25, 4KPD16, 4KSM50,              JP35A

5K5, 5KPM50, 5KSM5, 7K5, 9KSM5, K4SS, K5,                  JP35A

KDM5, KG25H, KP50, KSMC50, KMP5, KSM5               JP35A

Hobart N50                                                              JP30A

Hobart 10 quart, C10 C210 C100 CE100 (UK)             JP33A

CM08, CM10(AU)                                                      JP33A

Hobart 10 quart, C10 C210 C100 CE100 (UK)

CM08, CM10(AU) step down                                     (JP34A)

Stepdown Pastryknive voor de 3,5 Quart bowl             JP34A                 

Silvercrest SKM600C                                                 JP32A 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aluminum or stainless steel whisk;

Kitchenaid Artisan, Classic, Ultra Power                    JP11, JP11A

Kitchenaid 5KSM125-195, KSM90                            JP11, JP11A

Espressions of Australia Planetary Mixmaster             JP11, JP11A

Kenwood Patissier                                                   JP11, JP11A

Eisenbach SC-263                                                   JP11, JP11A

Herman de Blijker 2012                                           JP11, JP11A

Hobart K45                                                             JP11, JP11A

Hobart N50                                                             JP13A

Magnani MI-HA-MFKM-R                                           JP11, JP11A

Smeg SMF01                                                           JP11, JP11A

Solis Kitchen Queen Pro                                            JP11, JP11A

Sunbeam MX7900, MX9200, MX9500                         JP11, JP11A

Tarrington House SM2000                                   JP11, JP11A

Kitchenaid 5KPM5, 3K5, 4K5, 4KG25, 4KPD16,            JP16

4KSM50, 5K5, 5KPM50, 5KSM5, 7K5, 9KSM5,                  JP16

K4SS, K5, KDM5, KG25H, KP50, KPM5,KSM5,                 JP16

KSMC50                                                                  JP16

Kitchenaid Professional 7 + 8 Quart bowl                   JP17A

Silvercrest SKM600C                                                JP11, JP11A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aluminum or Stainless Steel?

The difference between Stainless Steel and Aluminum is that Stainless Steel is more food safe than aluminum.

Moreover, a stainless steel dough hook is dishwasher and autoclave safe. The aluminum dough hook is not dishwasher safe. The zinc in the dough hook will oxidize by the detergent, causing your dough hook to turn gray / black and release material. See link below for food safety.
www.collective-evolution.com_2018_10_15_brain-imaging-shows-autistic-brains-contain-high-amounts-of-aluminum_% 20fbclid = IwAR2r_kUWShDO2eqThESPFuVIvr3UA0hhG6VpNLx0aFVEwbmhh8L19nym9k4o

 

My dough hook has turned gray / black, what now?

You can make it like new again by brushing with steel wool 00 and a little detergent and water in a pan and bowl and then brushing with it. When you do not like that you can send it to us. We polished it for you in our automatic polishing machine.
 

 

We trust that the list above is of some help for you to find the right dough hook, Beater and Pasty Knife for your machine.  

When you have Questions don t hesitate to ask us why and how.

 

Jan de Jong

                   

Kitchenaid repairshop