Terms

Op al onze aanbiedingen, leveringen en werkzaamheden en met alle door ons gesloten overeenkomsten zijn onze voorwaarden van toepassing die gedeponeerd zijn bij de K.v.K. te Utrecht, zoals deze luiden volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. Op verzoek zenden wij u de leveringsvoorwaarden toe.