Developing and making / ontwikkeling en produktie

Together with producers and  customers/users of kitchen machines  we are exploring what is possible to improve the production of bread in their kitchen robots.

This is the way to get a good product for a reasonable price.

We sell and ship to every country in the world.

 

Samen met producenten en klanten/gebruikers van keukenmachine's onderzoeken wij de mogelijkheden om de productie van brood in hun

keukenrobots te verbeteren.

Op deze manier krijgen we een goed product tegen een redelijke prijs.

We verkopen en versturen onze deeghaken naar elk land ter wereld.

 

Warranty / garantie

We give our costumers a good warranty.

So when you are not satisfied with our products,  you can return it, undamaged, within 60 days by sending it, after consulting us first, to: 

JP de Jong Parts, Willaertpark 15, 5144VN Waalwijk NL.

As soon as we receive the product we will send you your money back by PayPal.

The normal warranty period is 2 years after purchase.

 

De garantie aan onze klanten is zeer uitgebreid. Als u niet tevreden bent over onze producten, kunt u die binnen een termijn van 60 dagen, na overleg, onbeschadigd aan ons terugsturen:

JP de Jong Parts, Willaertpark 15, 5144VN Waalwijk NL.

Zodra we het product ontvangen hebben, sturen we u het geld terug via uw PayPal account.

De normale garantie periode is 2 jaar na aankoop.

Privacy 

JP de Jong Parts, owner of SUPERDOUGHHOOK.COM registers the information of its customers in our administration. 

JP de Jong Parts, Willaertpark 15, 5144 VN Waalwijk, the Netherlands,  is responsible for the processing of the information. The processing of the personal data is in accordance with the Dutch Personal Data Protection Act. The information is solely used for the invoicing and the addressing of the goods that are ordered at SUPERDOUGHHOOK.COM

 

JP de Jong Parts, eigenaar van SUPERDOUGHHOOK.COM neemt de gegevens van de klanten op in haar administratie. 

JP de Jong Parts, Willaertpark 15, 5144 VN Waalwijk, Nederland, is verantwoordelijk voor het verwerken van die informatie. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet Persoonsgegevens AVG. De informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de administratie en het versturen van de bestelde goederen bij SUPERDOUGHHOOK.COM

Advantage:

Information like your e-mail addresses will not be submitted to the transporters and others to prevent unnecessary advertisement by e-mail to you.

 

Voordeel: 

Informatie zoals uw e-mail adressen worden niet aan vervoerders of anderen verstrekt om onnodige spam aan u te voorkomen.

Disadvantage:

No track ‘n trace e-mail by the transporter when goods will be delivered. When absent for acceptance of the goods, the client of superdoughhook will receive a notice at your delivery address about how the goods can be collected. If you insist on receiving track ‘n trace information, we will supply you this with pleasure after we have received an e- mail with your name and address requesting this. 

 

Nadeel

Er zal geen track ‘n trace e-mail door de vervoerder gestuurd worden wanneer hij langs komt om de goederen af te leveren. Mocht u niet thuis zijn, dan laat hij een bericht achter, of komt de vervoerder op een later tijdstip terug.

Mocht u wel de track ‘n trace informatie willen ontvangen, dan sturen wij u deze graag op uw verzoek per e-mail naar u toe. 

 

Payment / betaling

Payment will take place by PayPal. You have to make an account for that at PayPal if you dont have one already. You can connect this account to your regular bankaccount or your creditcard like Visa or any other. It is also possible to pay in advance.

 

Betaling vind plaats via PayPal. Hiervoor dient u wel een PayPal rekening te hebben, deze kunt u bij PayPal aanmaken als u er geen heeft. PayPal kunt u koppelen aan uw reguliere bankrekening of creditcard. U kunt ook vooruit betalen.

 

Een uitzondering maken we voor Nederlandse klanten,  waar we ook met betaling achteraf versturen. De factuur zit dan op het pakket achter het verzendbewijs.

U heeft dan 30 dagen de tijd om te betalen.

 

Als u hiervoor in aanmerking wenst te komen verzoeken wij u een bericht te sturen via de contactpagina of naar info@dejongparts.biz met uw volledige naam en adres in Nederland.